สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดนิทรรศการจากบ้านสู่เมือง:วันอนุรักษ์มรดกไทย เปิดให้ปชช.เข้าชม ๒๔มิ.ย.-๓๐ก.ย.

23 มิถุนายน 2561, 17:58น.


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ เรื่อง “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย” (From Village to Early State : The Transformation of Culture in Our Land) และพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ จำนวน ๒๗ ราย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร เฝ้าฯ รับเสด็จ
 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย” ได้ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (เปิดทุกวันพุธ - อาทิตย์ ปิดวันจันทร์และวันอังคาร) สอบถามเพิ่มเติมที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒


ข่าวทั้งหมด