สหประชาชาติประณามอิสราเอลที่ใช้กำลังทหารต่อชาวปาเลสไตน์

14 มิถุนายน 2561, 09:31น.


ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติประณามอิสราเอลที่ใช้กำลังทหารต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์และให้นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ นำเสนอกลไกการคุ้มครองระหว่างประเทศเหนือดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง โดยที่ประชุมมีติรับรองด้วยคะแนน 120 เสียงคัดค้าน 8 เสียงและงดออกเสียง 45 เสียง ในร่างญัตติที่นำเสนอโดยอัลจีเรีย ตุรกีและปาเลสไตน์ หลังจากที่สหรัฐฯ ใช้สิทธิ์ยับยั้งญัตติเดียวกันในที่ประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เมื่อต้นเดือนนี้นอกจากนี้ในถ้อยแถลงของสมัชชาสหประชาชาติยังประณามการยิงระเบิดจากกาซาโจมตีพื้นที่พลเรือนอิสราเอล แต่ไม่ได้ระบุชื่อกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ยึดครองกาซา อย่างไรก็ตามข้อมติของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่มีผลในทางกฎหมาย แต่มีผลในทางการเมือง ซึ่งนางนิกกี เฮลีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำสหประชาชาติ กล่าวว่า มติในที่ประชุมสหประชาชาติครั้งนี้ชัดเจนว่าอยู่บนพื้นฐานของการเมืองเพียงฝ่ายเดียว เพราะไม่มีการเอ่ยชื่อของกลุ่มฮามาสที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายซึ่งก่อเหตุรุนแรงในกาซาอย่างต่อเนื่อง...F163

ข่าวทั้งหมด