เฟด ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% พร้อมคาดการณ์ศก.สหรัฐฯขยายตัวเพิ่มขึ้น

14 มิถุนายน 2561, 05:23น.


คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ(FOMC) ลงมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นร้อยละ 0.25 มาที่ระดับร้อยละ 1.75-2.0 มีการคาดหมายว่าในปีนี้เฟด จะปรับขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมด 4 ครั้ง และพยายามรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืน ถ้อยแถลงของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯย้ำว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยไม่น่าจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เฟด มีการปรับเปลี่ยนการใช้ถ้อยคำในถ้อยแถลงเพื่อแสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯมีการปรับตัวดีขึ้น โดยระบุว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ปรับตัวขึ้นในอัตราที่แข็งแกร่ง จากเดิมที่ใช้คำว่า ได้ปรับตัวขึ้นปานกลาง ในการประชุมเมื่อเดือนมี.ค. ส่วนอัตราการว่างงานได้ลดลง จากเดิมที่ใช้คำว่าอยู่ในระดับต่ำ และการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนได้ปรับตัวขึ้น จากเดิมที่ใช้คำว่าได้ชะลอตัวลงขณะเดียวกัน เฟดปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯในปีนี้ จากเดิมที่ร้อยละ 2.7 มาที่ร้อยละ2.8  และคงตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจในปีหน้าที่ระดับร้อยละ 2.4 ส่วนการขยายตัวในปี 2020 ยังคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 2 ขณะที่อัตราการขยายตัวในระยะยาวยังคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.8CR:BBC,AFP  

ข่าวทั้งหมด