คสช.ประเมินคุมสถานการณ์การเมืองได้/ป.ป.ช.ให้เรืองไกร แจงข้อมูลเพิ่มนาฬิกาหรู/จำลองเหตุการณ์เปรมชัยล่าสัตว์

13 กุมภาพันธ์ 2561, 21:01น.


+++การประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ชี้แจงว่า ทุกเรื่องยังสามารถควบคุมได้ ไม่มีสิ่งใดต้องติดตามควบคุมเป็นพิเศษ แม้จะเพิ่งพบอาวุธระเบิดที่คอนโดย่านเมืองทองธานีซึ่งอาจเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมือง และในช่วงนี้จะมีการชุมนุมของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ก็ตาม ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ในฐานะหัวหน้าคสช. ขอให้คสช.เร่งทำงานตามโรดแมป เพื่อให้ทันเวลา ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้มีส่วนทำให้การเลือกตั้งล่าช้า และไม่ได้ส่งผลหรือมีนัยยะใดๆทางการเมือง เหตุที่ต้องเลื่อนเลือกตั้ง ก็เป็นไปตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ได้ชี้แจงแล้ว+++สำหรับการประชุมครม.ในวันนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้กำหนดโทษอาญาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ตามมาตรา 77 คือ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้คดีที่ไม่รุนแรงควรลดหรือปรับโทษทางอาญาเป็นโทษอื่นแทน สำหรับคดีที่ไม่รุนแรงที่ให้มีการปรับเปลี่ยนโทษ ต้องประกอบไปด้วยเป็นคดีที่ไม่มีผลต่อศีลธรรม ประเพณี หรือผลกระทบต่อส่วนรวม และต้องเป็นคดีที่มีวิธีอื่นใดที่สามารถให้ประชาชนทั่วไปสามารถเคารพกฎหมายได้ ทั้งนี้ หลักคิดดังกล่าวเป็นเพียงหลักการที่ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปกำหนดและออกเป็นกฎหมายกลางมาปรับใช้อีกครั้ง นายกฯ เป็นห่วงว่าอาจส่งผลต่อผู้มีเงินที่สามารถวิ่งเต้นคดีได้ แต่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ชี้แจงว่า จะไม่ส่งผลให้เป็นเช่นนั้น เพราะคดีที่ลดโทษอาญาต้องเป็นคดีไม่ร้ายแรงเท่านั้น+++ครม.เห็นชอบปรับปรุงการเก็บค่าตู้ขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง โดยจากเดิมที่ให้เอกชนเก็บในราคา 315 บาท ปรับให้การท่าเรือเป็นผู้จัดเก็บแทนในอัตรา 376-485 บาทกับตู้ขนส่งสินค้าทุกตู้ด้วย+++ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.) เสนอแต่งตั้งพล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการป.ป.ง. ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง+++การตรวจสอบนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า หลังจากครบกำหนดที่ พล.อ.ประวิตร ต้องชี้แจงที่มานาฬิกาหรู ครั้งที่ 3 ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อ 8 ก.พ.แล้ว ปรากฏว่า พล.อ.ประวิตร ได้ส่งหนังสือขอเลื่อนการชี้แจงไปอีก 7 วัน ดังนั้น จะครบกำหนดที่จะต้องชี้แจงในวันที่ 15 ก.พ. หาก พล.อ.ประวิตร จะขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก ต้องดูเหตุและผลว่าสามารถขยายได้หรือไม่ และไม่ตอบเรื่องระยะเวลาการสรุปเรื่องนี้+++ในวันพรุ่งนี้ ป.ป.ช. ให้นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย นำข้อมูลนาฬิกาหรู มามอบให้เพิ่มเติม+++การพิจารณาร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้าย นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงว่า กรธ.มีมติเสนอรายชื่อกรธ.เข้าไปเป็นกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ในสัดส่วนกรธ. โดยร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้ พล.อ.อัฎฐพร เจริญพานิช, นายภัทร คำพิทักษ์ ,นายศุภชัย ยาวะประภาษ,นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง และนายนรชิต สิงหเสนี เป็นกรรมาธิการ ส่วนร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้นายอัชพร จารุจินดา ,นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ ,นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ,นายอภิชาต สุขัคคานนท์ และตัวเอง ร่วมเป็นกรรมาธิการ ซึ่งมีกรอบเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน+++นายอุดม กล่าวว่า ข้อโต้แย้งของ กรธ.ในร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่มีการแก้ไขในชั้นสภานิติบัญญัติ (สนช.) มี 4 ประเด็นที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คือ มาตรา 35 เรื่องการจำกัดสิทธิในการได้รับแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งข้าราชการ มาตรา 73 การจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงในการหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา 86 การขยายระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนนจากเดิม 08.00-16.00 น. เป็นเวลา 07.00-17.00 น. และมาตรา 92 การให้บุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่ช่วยคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเห็นควรให้กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หาวิธีการและเครื่องมือมาดำเนินการ ซึ่งทั้ง 4 ประเด็นเป็นปัญหาเชิงเทคนิค ไม่น่าจะยากที่จะหารือให้ได้ข้อสรุป+++ส่วนร่างพ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. กรธ.เห็นแย้ง 3 ประเด็น คือ มาตรา 11 เรื่องการเปลี่ยนแปลงจำนวนกลุ่มการสมัครจาก 20 กลุ่ม เหลือเพียง 10 กลุ่ม ที่ถือว่าไม่ตรงกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 13 การแบ่งผู้สมัครในแต่ละกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท และการให้ผู้สมัครในแต่ละประเภทเลือกกันเอง ซึ่งแปลกปลอมจากสิ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ รวมถึงมาตรา 42 ร่างมาตรา 43 และร่างมาตรา 44 ที่ยกเลิกการเลือกไขว้ ซึ่งกรธ.หวั่นว่าจะทำให้เกิดการฮั้วบล็อกโหวตหรือสมยอมกัน จึงไม่ตรงต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ+++ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) และพวก คดีบุกรุกและล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ฝั่งตะวันตก พลตำรวจเอกศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ กล่าวถึง การสืบสวนสอบสวนในคดีที่เข้าไปล่าสัตว์ยังทำต่อเนื่อง ผลตรวจซากเสือดำ เบื้องต้นพบว่าวิถีกระสุนถูกยิงจากด้านบนลำตัว สั่งการให้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ายิงจากจุดใด มีการทำห้างขึ้นไปยิงสัตว์ หรือยิงจากบนต้นไม้ หากมีการทำห้าง ก็ต้องสืบสวนสอบสวนว่าใครทำไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินคดีในข้อหาล่าสัตว์ป่า สามารถเอาผิดได้อยู่แล้วจากการพบอาวุธปืนของนายเปรมชัย พร้อมซากสัตว์ มีการนำเข้าไปในป่าก็ถือว่าร่วมกันล่าสัตว์ป่า เข้าองค์ประกอบความผิดแล้ว แต่ยังรอผลการตรวจดีเอ็นเอเพื่อยืนยันอีกครั้ง+++ร.ต.อ.สุมิตร บุญยะนิจ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้นำรถยกด้วยระบบสไลด์ มาบรรทุกรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ ยี่ห้อ TOYOTA LANDCRUISER รุ่น 30th anniversary โฟร์วิลล์ V6 สีน้ำตาลอ่อน หมายเลขทะเบียน 7 กค 2192 กทม.ที่นายเปรมชัย ใช้เป็นพาหนะ ก่อนที่จะถูกนายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก พร้อมเจ้าหน้าที่จับกุมตัวพร้อมพวก 4 คน ของกลางซากเสือดำ ไก่ฟ้าหลังเทา และอาวุธปืน พร้อมเครื่องกระสุนปืนเป็นจำนวนมาก+++รถยนต์คันดังกล่าวเป็นของกลาง และจะนำไปมอบให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คาดว่าจะถึงจุดหมายในช่วงเย็นนี้ ก่อนการเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่ได้นำตาข่ายสีดำมาคลุมตัวรถเอาไว้อย่างแน่นหนา เพื่อป้องการสั่นสะเทียนระหว่างเดินทาง เพราะเกรงว่าหลักฐานที่อาจจะมีอยู่ในรถจะเสียหาย เนื่องจาก รถยนต์คันดังกล่าวเป็นหลักฐานทางด้านพยานวัตถุที่สำคัญชิ้นหนึ่ง+++วันนี้ มีคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปจำลองเหตุการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุ ด้วย+++การลงทุนในตลาดหุ้นไทย เคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่เปิดตลาดเช้า แต่พอเปิดตลาดช่วงบ่ายเกิดแรงขายทำกำไรต่อเนื่อง แต่ดัชนียังอยู่เหนือ 1,800 จุดได้ ปิดตลาดที่ 1,800.03 จุด เพิ่มขึ้น 0.58 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 53,849.73 ล้านบาท+++การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ดัชนีฮั่งเส่ง ตลาดหุ้นฮ่องกง เพิ่มขึ้น 379.90 จุด ปิดที่ 29,839.53 จุด  โดยได้รับแรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นนิวยอร์ก ที่ปิดพุ่งขึ้นกว่า 400 จุดเมื่อคืน ขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือนม.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)เดือนม.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนธ.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.พ. จากเฟดนิวยอร์ก, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค., ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค. และความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนก.พ.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน+++ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 30.83 จุด  ปิดที่ 3,184.96 จุด  ก่อนถึงวันหยุดเนื่องในเทศกาลตรุษจีน+++ตำรวจฟิลิปปินส์ รายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 4 ศพทางภาคใต้ เมื่อเช้าตรู่วันนี้เนื่องจากพายุโซนร้อนพัดกระหน่ำทำให้ฝนตกหนักและดินถล่ม พายุโซนร้อนซันปา พัดกระหน่ำทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะมินดาเนาทางภาคใต้ โดยมีลมกระโชกแรงสูงสุด 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้บัญชาการตำรวจท้องถิ่น รายงานว่า ฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มหลายจุดบริเวณหมู่บ้านตามเชิงเขา+++สถานีอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์ พยากรณ์ว่า พายุจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนืออีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักปานกลางถึงหนักมากทั่วภาคกลางฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์เผชิญพายุหรือไต้ฝุ่นเฉลี่ย 20 ลูกในแต่ละปี ซันปาเป็นพายุลูกใหญ่อันดับสองที่พัดเข้าถล่มและเป็นลูกแรกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในปีนี้ +++บีบีซี รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซล เกาหลีใต้ มีคำตัดสินจำคุก 20 ปี นางชอย ซูนซิล เพื่อนสนิทของอดีตประธานาธิบดีปัก กึนเฮ จากความผิดฐานทุจริตประพฤติมิชอบ, ใช้อิทธิพลแทรกแซงการบริหารงานราชการและใช้อำนาจโดยมิชอบ พร้อมทั้งสั่งปรับนางชอย เป็นเงินจำนวน 18,000 ล้านวอน (ราว16.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)ในความผิดฐานใช้หน้าที่การงานในฐานะที่ปรึกษาของน.ส.ปัก ผู้นำเกาหลีใต้ในขณะนั้น กดดันให้บริษัทเอกชนรวมถึงบริษัทซัมซุง ผู้ประกอบธุรกิจอิเลคทรอนิกส์รายใหญ่และลอตเต้ กรุ๊ป ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก ให้บริจาคเงินรวมหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้กับมูลนิธิ 2 แห่งของนางชอย+++นอกจากนี้ ศาลตัดสินจำคุก 2 ปี 6 เดือนสำหรับนายชิน ดง-บิน ประธานของลอตเต้ กรุ๊ป ในความผิดฐานเสนอสินบนให้กับนางชอย สำหรับนางชอย เป็นจำเลยสำคัญในคดีทุจริตที่เป็นต้นเหตุให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติไต่สวนถอดถอนและต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินปลดน.ส.ปัก จากตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ขณะนี้ น.ส.ปัก ถูกขังระหว่างการไต่สวนในความผิดฐานสมคบกับนางชอย ในการทุจริต,รับสินบน,ใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบและฐานเผยแพร่ข้อมูลลับของภาครัฐ คาดว่า ศาลจะตัดสินคดีของน.ส.ปักปลายปีนี้ ซึ่ง น.ส. ปัก ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้กระทำความผิดแฟ้มภาพ   

ข่าวทั้งหมด