เอสแอนด์พีลดเครดิตเวเนซูเอล่า อยู่ระดับผิดนัดชำระหนี้บางส่วน

14 พฤศจิกายน 2560, 18:54น.


เอเอฟพีรายงานอ้างสถาบันจัดอันดับเครดิตสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์(เอสแอนด์พี)ของสหรัฐฯว่า เอสแอนด์พีประกาศลดอันดับเครดิตเวเนซุเอล่าลงไปอยู่ในระดับผิดนัดชำระหนี้บางส่วน(SD)เมื่อวานนี้ หลังรัฐบาลเวเนซุเอล่าไม่มีเงินชำระหนี้พันธบัตรทั่วโลกจำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นับเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของโลกที่ประกาศลดอันดับเครดิตของเวเนซุเอล่าลงสู่ระดับเอสดี ระบุว่า เอสแอนด์พีปรับลดอันดับเครดิตของเวเนซุเอล่า 2 รายการลงสู่ระดับผิดนัดชำระหนี้(คือระดับ D คือดีฟอลต์) และลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศลงสู่ระดับ SD โดยเอสเอสพีได้ประกาศลดอันดับเครดิตของเวเนซุเอล่าหลังพ้นระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันให้ลูกหนี้ชำระหนี้พันธบัตร 2 รายการ แต่รัฐบาลเวเนซุเอล่าไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดปัจจุบัน รัฐบาลเวเนซุเอล่ามีหนี้พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระรวมทั้งสิ้น 4 รายการ แต่ 2 รายการหลังยังอยู่ในระยะเวลาผ่อนผันให้ชำระภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนดแล้วไม่ชำระ เอสแอนด์พีจะพิจารณาปรับลดอันดับเครดิตของเวเนซุเอล่าลงไปอีกคือไปอยู่ที่ระดับ D คือดีฟอลต์หรือผิดนัดชำระหนี้  เวเนซุเอล่ามีหนี้ค้างชำระรวมทั้งสิ้น 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯการประกาศลดอันดับเครดิตของเอสแอนด์พีครั้งนี้มีขึ้นหลังรัฐบาลเวเนซุเอล่าพบกับคณะเจ้าหนี้นานาชาติในกรุงการากัสเมื่อวานนี้ แต่ไม่ได้นำเสนอแผนการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้ที่ประชุมพิจารณา ด้านผู้เข้าร่วมประชุมบอกกับเอเอฟพีว่ารัฐบาลเวเนซุเอล่าต้องการให้มีการจัดตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งขึ้นมาพิจารณาข้อเสนอสำหรับใช้เจรจาต่อรองกันใหม่สำหรับหนี้ระยะสั้นและระยะยาว แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดอย่างชัดเจน

ข่าวทั้งหมด