องคมนตรีลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำยางชุม จ.ประจวบคีรีขันธ์แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

14 พฤศจิกายน 2560, 18:40น.


การติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะเดินทางมาติดตามโครงการดังกล่าว โดยมีชาวบ้านนำผลผลิตที่ได้จากการใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำยางชุมมานำเสนอ เช่น กล้วย มะพร้าว ขนุนอบ สับปะรดกวน   



พลอากาศเอก ชลิต เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยประชาชน และในฐานะที่ตนเองดูแลพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี จึงเดินทางมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนอำเภอกุยบุรี ที่อดีตมักพบปัญหาทั้งแห้งแล้งและน้ำท่วม โดยหลังจากเมื่อปี2546 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จมาเยี่ยมราษฎรก็มีพระราชทานพระราชดำริให้เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ ให้เสริมสันเขื่อนสูงขึ้นอีก3เมตร ทำให้อำเภอกุยบุรี มีน้ำใช้และไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมอีก ตลอดจนประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ยังได้รับน้ำบางส่วนไปใช้ด้วย ทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้มีอาชีพและสร้างรายได้ สามารถผลิต สินค้าออกมาจำหน่าย เช่น ขนุนอบ ชาใบหม่อม หลังจากนี้จะกลับไปสรุปข้อมูลนำกราบทูลในหลวงรัชกาลที่10 ทราบ และตนเองก็จะเริ่มลงพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ เพื่อรับข้อมูลมาพัฒนาต่อไป





ด้านนายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุม ว่า เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง  ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้าง เสร็จเมื่อปี 2523 และเมื่อปี 2546 ทางกรมชลประทานได้ ปรับปรุงเขื่อนดินเพิ่มความสูงของตัวเขื่อนและเพิ่มความจุของน้ำจาก 32.00 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น ปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำ ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม และติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โดยเสร็จสิ้นเมื่อปี2548 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมา สร้างความปลาบปลื้มให้กับชาวบ้านบริเวณนี้เป็นอย่างมาก  จากการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำนี้ ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำยางชุมฯ สามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากเดิม 15,300 ไร่ เป็น 20,300 ไร่ ส่งผลให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ทำการเกษตรปลูกพืช 





ส่วนการบริหารจัดการน้ำได้จัดตั้งกลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำขึ้นมา ประกอบด้วย 4หน่วยงาน คือ หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น กลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำและกรมชลประทาน ทำให้อ่างเก็บน้ำยางชุมฯได้รับโล่รางวัลพระราชทานระดับชาติในรางวัลผู้ใช้น้ำดีเด่นด้วย ถือเป็นความสำเร็จของชาวอำเภอกุยบุรี  นายสุธัญญ์ ระบุว่า หลังจากนี้จะส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ชื่อว่าโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำยางชุมฯด้วย  รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อ เพื่อช่วยเหลือพสกริกรชาวไทย





ด้านจ่าเอกละออง สร้อยจำปา ชาวบ้านตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และในฐานะประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่จะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำยางชุมฯ เกษตรกรบริเวณนี้จะต้องรอน้ำฝนตามฤดูกาลเพื่อเพาะปลูก เช่น อดีตพื้นที่1ไร่ เมื่อปลูก สับปะรดก็จะมีผลผลิตไร่3-4 ตัน แต่เมื่อมีอ่างเก็บน้ำยางชุมฯแล้วเพิ่มผลผลิตเป็นไร่ละ 11-12 ตัน  ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำยางชุมฯมีพื้นที่ชลประทาน2ฝั่ง รวมกว่า24กิโลเมตร จะปล่อยน้ำในลักษณะ ฝั่งซ้าย4วัน ฝั่งขวา3วัน  ทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ทุกครัวเรือน อีกทั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระดำริให้ปล่อยปลากว่า 9สายพันธุ์  ยิ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวทั้งหมด