รองนายกฯร่วมซ้อมพิธียกนพปฎลมหาเศวตฉัตร เริ่มตกแต่งรอบพระเมรุมาศ

12 ตุลาคม 2560, 18:08น.


หลังการร่วมซ้อมพิธียกนพเปฎลมหาเศวตฉัตร โดยจะมีพระราชพิธีจริงในวันที่ 18 ต.ค.2560 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภาพรวมการซักซ้อมวันนี้เป็นไปด้วยดี ซึ่งฉัตรจำลองที่ใช้ซ้อมนั้น จะมีน้ำหนักใกล้เคียงกับฉัตรจริงมากที่สุดคือ 80 กิโลกรัม เพื่อเป็นการล๊อคน้ำหนัก สลิงให้คงที่ โดยจะใช้ระยะเวลารวมในการยกนพดลมหาเศวตฉัตร ประมาณ 3 นาที โดยวิธีชักรอกสลิง ทั้งนี้จะมีการซ้อมอีกครั้งในวันที่ 17 ตุลาคม 2560  ก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และภายหลังการยกนพดลมหาเศวตฉัตรแล้วจะถือว่าพระเมรุมาศเสร็จสิ้นสมบูรณ์

พล.อ.ธนะศักดิ์  ยังกล่าวถึงภาพรวมองค์ประกอบโดยรอบว่า ขณะนี้เสร็จประมาณร้อยละ 99  ซึ่งถือว่าสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ ในวันนี้ดอกไม้ที่ใช้ประดับโดยพระเมรุมาศกำลังบานสวยงาม แต่ในวันจริงนั้น จะบานสะพรั้งสวยงามกว่านี้ และจะสามารถอยู่ได้อีกประมาณ 1 เดือน ขณะที่ภายในอาคารต่างๆ ได้มีการปูพรม และหุ้มพาสติกไว้อย่างดี รวมทั้งทางสำนักพระราชวัง ได้มีการจัดวางเก้าอี้ พระที่นั่งทรงธรรมและอาคารต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธี ส่วนพระเมรุมาศขณะนี้ ได้ติดตั้งฉากบังเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข่าวทั้งหมด