สมเด็จพระเทพรัตนฯเสด็จเปิดนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิง2พ.ย.นี้

12 ตุลาคม 2560, 16:58น.


หลังการประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม พร้อมกล่าวว่า นิทรรศการจะเปิดให้ คนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 โดยในวันที่ 2 เวลา07.00น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดนิทรรศการที่ท้องสนามหลวง  ส่วนประชาชนสามารถเข้าชมได้ ตั้งแต่เวลา 7.00 -22 .00 น. ของทุกวัน โดยให้ประชาชนเข้าชมอย่างอิสระรอบละ 5,000 คน และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการชม 45 นาที ต่อ 1 รอบ

ทั้งนี้คาดว่าในแต่ละวันจะมีประชาชนเข้าชม 140,000 คน ประกอบด้วย พระสงฆ์ 500 รูป ผู้พิการ 500 คน นักท่องเที่ยว 8,000 คน นักเรียนนักศึกษา 15,000 คนและประชาชนทั่วไป 80,000 คน  โดยก่อนเข้าชมนิทรรศการ ประชาชนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ซึ่งมีได้ 3 จุด ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  พระแม่ธรณีบีบมวยผม และบริเวณท่าช้าง ส่วนหลังกระทรวงกลาโหม จะเป็นจุดคัดกรองสำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ  และบริเวณจุดคัดกรองประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์จะเป็นจุดคัดกรองสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ผู้พิการ

ทั้งนี้ฝั่งทิศเหนือจะจัดการแสดงหนึ่งเวที ส่วนเส้นทางกลางท้องสนามหลวง เป็นจุดให้ประชาชน ถ่ายภาพโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที ก่อนเจ้าหน้าที่จะนำเข้าชมนิทรรศการบริเวณทิศใต้ ท้องสนามหลวง โดยจุดที่ เจ้าหน้าที่จะต้องกำหนดเส้นทางการขึ้นลงภายในนิทรรศการ มีเพียง 2 จุดคือบริเวณพระเมรุมาศ และพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งพระที่นั่งทรงธรรมสามารถรองรับประชาชนได้ 2,000 คน โดยจะจัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจรวมทั้งจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ส่วนในบริเวณอื่นประชาชนสามารถเข้าชมได้อย่างอิสระ โดยศาลาลูกขุน จะมีการแสดงดนตรีวงบัวลอย จะจัดแสดงเป็นระยะ ตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงค่ำ และก่อนครบกำหนดชมนิทรรศการ 5 นาที เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ให้สัญญาณเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวออก บริเวณด้านหลังพระเมรุมาศ ก่อนจะนำประชาชนอีกชุดเข้ามา ขณะที่ผู้พิการและคนชราจะมีบริการรถวิลแชร์ให้ และเข้าชมในช่องทางพิเศษ ด้านการแต่งกายของประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย เช่นเดียวกับการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วโดยในวันนี้จะเป็นการประชุมคณะใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายและหลังจากนี้คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจะเป็นผู้ประสานงานเรื่องการจัดนิทรรศการต่อไป

ข่าวทั้งหมด