นักวิชาการ ชี้ คำสั่งม.44ของคสช.อยู่เหนือรัฐธรรมนูญปี2560

13 สิงหาคม 2560, 15:51น.

การเสวนาในหัวข้อเหลียวหลังแลหน้าประเทศไทย 1 ปีหลังประชามติ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
นายปิยะบุตร แสงกนกกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ในทุกวันนี้ถือเป็นคนละฉบับกับรัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 7 ส.ค. ปี 2559 เพราะหลังจากรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติก็ยังมีการแก้ไขอีกครั้งก่อนที่จะประกาศใช้จริง จึงไม่ถือว่าเป็นมติจากประชาชนอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันมองว่าแม้ขณะนี้แม้จะมีรัฐธรรมนูญปี 2560 แล้ว แต่อำนาจมาตรา 44 ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)กลับมีมากกว่ารัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่ยึดถือในมาตรา 44 มากกว่ารัฐธรรมนูญ
นายปิยะบุตร กล่าวว่า หากคนทั้งสังคมเห็นพ้องว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 ไปต่อไม่ได้ จึงเสนอวิธีการยกเลิกรัฐธรรมนูญอย่างสันติ โดยไม่ต้องพึ่งพาการทำรัฐประหาร โดยเสนอให้มีการจัดการออกเสียงประชามติให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าจะยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2560 แล้วทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่
ด้านนายรังสิมันต์ โรม กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย กล่าวว่า แม้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญไปกว่า 4 เดือน แต่เชื่อว่าประชาชนไม่รู้ว่ามีรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ได้สร้างความแตกต่างให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความปลอดภัยและได้รับการประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า มองว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติฉบับนี้มีปัญหาในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการตั้งคณะกรรมการออกนโยบายที่ให้รัฐบาลในอนาคตที่มาจากการเลือกตั้งต้องทำตาม ไม่เช่นยั้นอาจถูกดำเนินคดีได้ อีกหนึ่งปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือเรื่องการปฏิรูปประเทศชาติ ซึ่งเป็นการที่คสช.ดำหนดนโยบายของตัวเองโดยให้องค์กรที่มาจากคนของตัวเองมากำหนดนโยบายโดยให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปฏิบัติตาม ดังนั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่สามารถทำตามนโยบายของตัวเองที่สัญญาไว้กับประชาชนได้
อย่างไรก็ตาม นายรังสิมันต์ ได้เสนอให้ประชาชนจำนวน 50,000 คน มีการเข้าชื่อเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกด้วย
ผู้สื่อข่าว :ปิยะธิดา เพชรดี
ข่าวทั้งหมด