เตือน17-19 ก.ค. หลายจังหวัดระวังดินถล่ม น้ำป่า

17 กรกฎาคม 2560, 21:51น.


ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม เตือนว่า ในวันที่ 17 – 19 ก.ค. 2560 อาจเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ ภาคเหนือ อ.เชียงแสน เชียงของ เทิง เวียงแก่น แม่ฟ้าหลวง เมือง แม่ลาว แม่สรวย จ.เชียงราย อ.ฝาง แม่อาย ไชยปราการ เมือง สันทราย แม่แจ่ม ฮอด พร้าว แม่แตง แม่ออน จอมทอง ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงคำ จุน ปง จ.พะเยา อ.เมือง ร้องกวาง ลอง วังชิ้น เด่นชัย สอง จ.แพร่ อ.เมือง นาน้อย เวียงสา ปัว บ่อเกลือ ท่าวังผา เชียงกลาง แม่จริม เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน อ.เมือง ท่าปลา ลับแล น้ำปาด บ้านโคก ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง ด่านซ้าย วังสะพุง นาแห้ว ปากชม ภูเรือ ภูหลวง เชียงคาน จ.เลย อ.สังคม จ.หนองคาย ภาคตะวันออก อ.เมือง มะขาม ขลุง เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน สอยดาว จ.จันทบุรี อ.บ่อไร่ สมิง บ่อช้าง จ.ตราด ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมการรองรับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปแฟ้มภาพ 

ข่าวทั้งหมด