รองนายกฯ - ททท.ยกระดับท่องเที่ยวไทยให้ได้มาตรฐาน ผ่านเวทีอบรมการบริหารการท่องเที่ยว

19 มิถุนายน 2560, 19:57น.


การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) หรือ Tourism Management Program for Executives (TME) รุ่นที่ 1 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ถือเป็นหลักสูตรแรกที่จัดทำขึ้น โดยมีบุคคลในระดับผู้บริหารแต่ละองค์กรมาช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยว โดยเป็นพลังสำคัญที่จะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วยกันทำให้การท่องเที่ยวไทย มีคุณภาพ ยกการท่องเที่ยวในทุกระดับให้ได้มาตรฐานที่ดี พร้อมกับให้นักท่องเที่ยวได้รับสิ่งดีๆ กลับประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีความตั้งใจที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในกิจกรรมต่างๆ ของโลก เพื่อดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี ที่ได้บุคคลระดับผู้บริหารมาช่วยคิดยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่นำไปใช้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ทั้งนี้การท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลทั้งสังคม และเศรษฐกิจ ที่จะทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียง เป้าหมายสำคัญคือการรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวของไทยให้มั่นคงและยั่งยืน โดยตั้งเป้าว่าภายใน 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะต้องเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญอีกอย่าง คือการเป็นปึกแผ่น ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันในแต่ละองค์กร ทั้งนี้การจัดหลักสูตรอบรมในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จและจะสนับสนุนให้มีการจัดเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป

สำหรับหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารครั้งนี้ ถือเป็นรุ่นแรกที่จัดขึ้น มีผู้เข้าอบรมจำนวน 85 คน ซึ่งจัดอบรมเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2560 โดยจะมีผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชา ต่างๆมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีหลายหัวข้อ เช่น แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระดับต่างๆห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริหารจัดการภาวะวิกฤติและความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

ผู้สื่อข่าว:เกตุกนก ครองคุ้ม 

ข่าวทั้งหมด