สนช.รับฟังความเห็นกฎหมายลูก2ฉบับก่อนพิจารณาวาระ2-3 ในกรอบ240วัน

20 พฤษภาคม 2560, 10:32น.


หลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ได้ผ่านวาระที่ 1 แล้ว แต่ยังมีข้อศึกษาและโต้แย้งอย่างต่อเนื่องถึงบางมาตราที่ยังไม่มีความสอดคล้องกัน ทำให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ( สนช.) เปิดสัมมนาระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค.นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. คาดว่า จะมีการบรรจุวาระการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับได้ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.จะเริ่มพิจารณาในวันที่ 9 มิ.ย.นี้  ตามด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ในวันที่ 15 มิ.ย.นายพรเพชร ระบุว่า เมื่อมีการเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ โดยหลักการจะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พร้อมยืนยันว่าการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะยังอยู่ในกรอบ 240วัน  สำหรับปัญหาการนับเวลาเลือกตั้ง 150 วันที่ยังมีปัญหาระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) และ กกต.ว่าจะนับรวมประกาศผลการเลือกตั้งหรือไม่ ส่วนตัวยังไม่สามารถตอบข้อสรุปนี้ได้ แต่ในเชิงหลักการ หากเขียนแล้วขัดแย้งกันก็ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนต่อไปแฟ้มภาพ 

ข่าวทั้งหมด