เฮ.!พรุ่งนี้น้ำมันลดราคา เบนซิน-30สต./ดีเซล -40 สต. E-85 คงเดิม

21 เมษายน 2560, 16:33น.


ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินลง 30 สตางค์/ลิตร (เว้น E85 คงเดิม) ดีเซลปรับลด 40 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (22 เม.ย. 60) เวลา 05.00 น. ราคาใหม่หน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เป็นดังนี้ เบนซิน 95: 34.46 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 95: 27.35 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 91: 27.08 บาท/ลิตร E20: 24.84 บาท/ลิตร E85: 19.74 บาท/ลิตร ดีเซล 25.49 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

ข่าวทั้งหมด