พบสุนัขพลัดหลง ภายในหมู่บ้านประชานิเวศน์1 ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

09 พฤษภาคม 2562, 17:50น.


สุนัขพลัดหลง ไม่ทราบสายพันธุ์ พบในหมู่บ้านประชานิเวศน์1 ถนนประชาชื่น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น. ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137ข่าวทั้งหมด