พบสุนัขพลัดหลง ตั้งแต่ 29 ม.ค.2562 ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร จ.สมุทรสงคราม ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

05 พฤษภาคม 2562, 20:48น.


พลเมืองดีพบสุนัขเยอรมันเชฟเฟิร์ด เพศผู้ พลัดหลงพร้อมสายจูง ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร จ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2562 ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137 

ข่าวทั้งหมด