พบสุนัขพลัดหลงที่ ซ.สหมิตร ถ.มหาพฤฒาราม ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

03 พฤษภาคม 2562, 13:07น.


   สุนัขพลัดหลง พันธุ์ไทย เพศผู้ ลักษณะขนสีน้ำตาลอ่อน ไม่สวมปลอกคอ พบเดินอยู่ภายในซอยสหมิตร ถ.มหาพฤฒาราม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.

   ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

ข่าวทั้งหมด