นกแก้วพลัดหลง บินเข้ามาในบ้านย่านซอยปราโมทย์1/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

03 พฤษภาคม 2562, 12:57น.


   นกแก้วพลัดหลง ไม่ทราบสายพันธุ์ ลักษณะขนสีฟ้า มีห่วงขาที่ขาด้านขวา สลักคำว่า CFF 451 บินเข้ามาในบ้านย่านซอยปราโมทย์1/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.

  ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137 

ข่าวทั้งหมด