แมวหายไปจากหมู่บ้านราชพฤกษ์ลาดกระบัง ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

06 มีนาคม 2562, 19:50น.


  แมวหาย ชื่อ"โมแอล" พันธุ์ไทย เพศเมีย อายุ 2 ปี ลักษณะขนสีดำ หายไปจากหมู่บ้านราชพฤกษ์ลาดกระบัง เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137 
ข่าวทั้งหมด