ชาวสิงคโปร์ ลืมกระเป๋าเงิน ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

19 กุมภาพันธ์ 2562, 16:48น.


  ชาวสิงคโปร์ ลืมกระเป๋าเงิน ภายในมีเงินสดไทย 10,000 บาท , เงินสิงคโปร์ 300 ดอลล่าร์ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,000 บาท ) และบัตรเครดิต ทำตกหล่นบริเวณโรงแรม อวานีเอทรียม ถ.เพชรบุรี แต่ไม่ทราบว่าหล่นช่วงไหน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:30 น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137 
ข่าวทั้งหมด