ชาวอังกฤษ ลืมพาสปอร์ต และสมุดบัญชีธนาคาร ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

11 มกราคม 2562, 15:03น.


   Mr.ฟิลลิป (ชาวอังกฤษ) ลืมพาสปอร์ต และสมุดบัญชีธนาคาร ไว้บนรถแท็กซี่  จำสีทะเบียนไม้ได้ โดยสาร จาก ซ.ร่วมฤดีลงที่จามจุรีสแควร์ ถ.พระราม 4 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 12.00น. ผู้ใดพบเห็นแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137
ข่าวทั้งหมด