แท็กซี่พลเมืองดี เก็บกระเป๋าของชาวญี่ปุ่นได้ ภายในมีเงินสดกว่า 80,000 เยน แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

22 พฤศจิกายน 2561, 14:23น.


         พลเมืองดี นายสมพงษ์ ด่านสุวรรณดำรงค์ แท็กซี่สีชมพู ทษ 4510 กทม. เก็บกระเป๋าของผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นที่ทำตกหล่นภายในรถได้ ภายในมีเงินสดกว่า 80,000 เยน , Ipad 1 เครื่อง และหนังสือเดินทาง แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ


ข่าวทั้งหมด