นายสวงษ์ พละทรัพย์ เก็บเงินสดกว่า 2 แสนบาท ติดต่อ จส.100 นำส่งคืนเจ้าของ

17 กรกฎาคม 2560, 12:05น.


วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสวงษ์ พละทรัพย์ เก็บกระเป๋าพร้อมเงินสดกว่า 2 แสนบาทได้ ตรวจสอบภายในพบบัตรประชาชนระบุชื่อ นายสุจริต(สงวนนามสกุล) และสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย 

สถานีวิทยุ จส.100 จึงได้ประสานกับธนาคารกสิกรไทย ตามโครงการ ของหายได้คืน By K-Bank เพื่อติดต่อ นายสุจริต ให้รับทราบ และรับกระเป๋าเงินคืนเป็นที่เรียบร้อย
ข่าวทั้งหมด